• Drive4U

Drive4U ได้บริการ Valet Parking งานเปิดตัวโครงการบ้านให้กับลูกค้า บ้านแสนสิริ พัฒนาการ

Updated: Aug 16, 2019

ทาง แสนสิริ ได้มีการเปิดตัวโครงการ บ้านแสนสิริ พัฒนาการ ทั้งนี้ทาง Drive4U ได้มีส่วนร่วมในการบริการ Valet Parking ให้กับทางลูกค้าของ บ้านแสนสิริ พัฒนาการทางเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานและได้ให้บริการคุณลูกค้าของทาง แสนสิริ ณ วันที่ 17.08.2018 ที่ผ่านมา77 views0 comments