พนักงานขับรถรายเดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร รายเดือน

(Executive Driver)

เป็นการให้บริการ สำหรับระยะวลา 1-6 เดือน โดยท่านสามารถทดลองใช้ ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา ซึ่งพนักงานจะเป็นพนักงานขับรถคนเดิม ที่ให้บริการขับรถให้กับท่านตลอดอายุสัญญา

และท่านสามารถเลือกพนักงานขับรถที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเราไม่จำกัดพื้นที่การให้บริการ ทั้งกรุงเทพ และ ปริมณฑล

พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย

พนักงานขับรถผู้บริหารต่างชาติ

ข้อดี

  • ช่วยควบคุมรายจ่ายของท่าน อย่างชัดเจน ที่เหมาะสมกับงานของท่าน

  • เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ไม่มีสัญญาผูกมัด ไม่มีค่าใชจ้ายในการยกเลิกงาน เพียงแค่แจ้งล่วงหน้า 7 วัน 

  • มีพนักงานจัดส่งให้ตลอดเวลา ทั้งในกรณีพนักงานลาออกกะทันหัน หรือ ลากิจหลายวัน

  • ประหยัด และลดขั้นตอนความยุ่งยาก โดยท่านไม่ต้องดำเนินการเอง

  • ปลอดภัย เพราะพนักงานขับรถผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากกรมตำรวจ และ Blacklist จากฐานข้อมูล 50,000 อัตรา

อัตราค่าบริการ

เหตุผลที่พนักงาน Drive4U ต่างจากที่อื่น 

ความปลอดภัย

เรามีการอบรมเรื่องขับขี่

ปลอดภัยและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

พนักงานเราสามารถขับรถได้

ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และมีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ

บุคลิกภาพดี

พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท

พร้อมให้บริการลูกค้า

บริการที่ไว้ใจได้

ระบบการบริหารและแก้ปัญหา

หน้างานได้มาตรฐาน จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

จองพนักงานขับรถได้ที่นี่

จองด่วนโทร. 061-406-6969

ติดตามข่าวสาร

และโปรโมชั่นของเราได้ง่ายๆ ผ่านอีเมล์