สมัครงาน กับ Drive4U

รับสมัครพนักงานขับรถหลายตำแหน่ง

รับสมัครงาน พนักงานขับรถผู้บริหาร พนักงานขับรถส่วนกลาง Valet Parking มีทั้งนายต่างชาติ นายคนไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ย 15,000 - 20,000 บาท  (ขึ้นอยู่กับหน้างาน)

สวัสดิการ

- ค่าภาษา
- มี OT ทุกวัน
- เบี้ยเลี้ยง

- เบี้ยขยัน
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้ำมัน

- อื่นๆ